Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.