Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.