Öğrenciler bu alanda ara eleman olarak mezun olmaktadırlar.