Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar