Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.