Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Programın amacı evrensel bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tıbbi Farmakoloji bilimini özümseterek, bilgi ve becerilerini ilaç sanayinde kullanabilen, alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilen, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemleri kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Doktora programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı başarı ile geçen öğrenci için tez izleme komitesi kurulur ve öğrenci bu komiteye hazırladığı tez projesini sunar. Projesi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlayabilir.