Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Bilgisayar Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.