Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Yüksek Lisans

Tezli (Örgün) Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve diğer koşulları da (toplam 120 AKTS karşılığı ders alması) sağlaması, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Tezsiz (Uzaktan Eğitim)

Programı uzaktan eğitim yoluyla alan öğrenciler tez yapmamaktadır. Bunun yerine Dönem projesi yapmaktadır. Dönem projesinin kredisi 15 AKTS'dir. Bir yarı yılda öğrenciler her biri 7 AKTS'lik iki ders ile birlikte dönem projesi yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu opsiyonda öğrencilerin bir yarı yıllık ders yükü 2*7+15=30 AKTS olmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans

En az 90 AKTS'lik 10 ders (30 yerel kredi) ile bir dönem projesi almış olmaları

(Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilen Dönem projesinin kredisi bulunmamaktadır.)

Programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve diğer koşulları da (toplam 240 AKTS karşılığı ders alması), 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.