Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve diğer koşulları da (toplam 240 AKTS karşılığı ders alması), 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.