Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.