No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 İktisatla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2 İktisat Biliminde temel kavramları kavrayabilir, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4 İktisadi araştırma ve planlama bilgisine sahiptir.
5 İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
6 İktisatla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
7 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak iktisat bilimi alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
8 İktisada ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri iktisadın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
9 Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede iktisada ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
10 İktisatla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
11 İktisatla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
12 Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
13 Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak iktisadi bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15 İktisadın gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16 İktisatla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.