No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
2 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
9 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
12 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
13 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
14 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.