No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Arkeolojide temel kavramlar ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgiye sahip olur.
2 Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
3 Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesini ve değerlendirilmesini öğrenir.
4 Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
5 Arkeolojik tarihlendirme ve yaşlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
6 Kültürel mirasın tanımı ve koruma bilincinin geliştirilmesi hakkında bilgi edinir.
7 Eski kültürlerin dini inançları ve bunların yansımaları hakkında bilgi sahibi olur.
8 Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
9 Arkeolojik ve filolojik veriler ışığında kültürlerin sosyo-kültürel, ticari ve ekonomik yapılarının belirlenmesini öğrenir ve tartışır.
10 Arkeoloji kapsamında, bu bilim dalının incelediği dönem ve coğrafyada yaşamış uygarlıklar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
11 Arkeolojide uygulanan araştırma teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
12 Arkeoloji ile işbirliği yapan diğer bilim dalları ve inter-disipliner uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
13 Arkeoloji alanında kullanılan bilgisayar programları ve teknik uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
14 Arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında kültürler arası ilişkileri değerlendirmeyi ve yorumlama becerisi kazanır.
15 Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal ve sosyal yapısını irdeler.