No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
2 Yeterli düzeyde alan eğitimi bilgisine sahip olur.
3 Alanıyla ilgili kavramları, teorileri, öğretim yöntemleri ve uygulamaları tanımlar.
4 Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak, uygun bir öğrenme ortamı sağlar.
6 Konunun özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak, uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
7 Bireysel ve grup çalışmalarında görev alır ve görevleri etkin bir şekilde yerine getirir.
8 Sorunları gidermede sorumluluk alır ve çözüm yolları üretmeye çalışır.
9 Öz değerlendirmesini yapabilir.
10 Sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
11 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
12 Öğretim programlarındaki değişiklikleri ve ilgili yeni kaynak ve materyalleri takip eder.
13 Milli kültür ve evrensel değerlerin farkındadır ve gerekli önemi verir.
14 Milli Eğitim Sistemi'nin dayandığı temel değer ve ilkeleri ile alanının amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve kullanır.
15 Alanı ile ilgili kavramları, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
16 Öğretim programları, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
17 Yaşam boyu öğrenme fikrini destekler.