No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilişkili kavramları öğrenir.
2 Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynaklar geliştirir.
3 İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
4 Kendini bir birey olarak tanıyabilir; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
5 Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili bilgileri kullanır.
6 Bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma gereksinimlerini belirler.
7 Kurumların ve bireylerin özelliklerine uygun psikolojik danışma faaliyetleri planlar ve uygulanmasını koordine eder.
8 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
9 Ani ve beklenmedik problemlere karşı etkili krize müdahale yolları üretir.
10 Psikolojik ölçme araçlarını standartlarına uygun olarak uygulayabilir, değerlendirebilir ve sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir.
11 Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçlarına uygun rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.
12 Bireylere tüm güçlüklerini çözebilmelerinde yardımcı olur.
13 Paydaşlar arasında ortak bir psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı oluşturabilmek için ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
14 Kurumuyla ilgili psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlar.
15 Kurumun rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.
16 Bireysel psikolojik danışma hizmeti verir.
17 Grupla psikolojik danışma hizmeti verir.
18 Grup rehberliği yapar.
19 Bireyleri ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda kendilerine uygun sosyal faaliyetlere, mesleki seçeneklere ve üst öğrenim kurumlarına yönlendirir.
20 Öğrencilerin gelişimi için ailelerle işbirliği yapar.