No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 İnsan kaynakları yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
2 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir
3 İnsan kaynakları yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9 İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 İnsan kaynakları yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15 Değişime ve yeniliğe açıktır.