No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)
1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
3 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4 Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
6 Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
7 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8 Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
10 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11 Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13 Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
14 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
15 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
16 Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.