Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü eğitim-öğretim programı 1 yılı isteğe bağlı hazırlık(İngilizce) olmak üzere 5 yıllık bir dönemi kapsar.  Bölüm, I. Öğretim programı dahilinde öğrenci almakta olup eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Eğitim-öğretim programı yurt içinde ve yurt dışında denizcilik işletmeleri bölümlerine sahip okullardaki ders programları ile paralellik gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim programının ilk iki yılında işletme alanına yönelik dersler ağırlıktadır. Son iki yıllık dönemde ise denizcilik alanıyla ilgili derslere ağırlık verilmiştir.  İkinci ve üçüncü yıl sonlarında zorunlu staj uygulamaları yaptırılmaktadır. Sekiz dönem boyunca öğrenciler zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 120 AKTS'lik derslerden başarılı olmalıdır.