İktisat Bölümü olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı iktisat alanıyla ilgili bilgi ve yeteneklerle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

İktisat Bölümünde, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü temin etmek amacıyla iktisat biliminin temel derslerinin yanı sıra maliye, hukuk ve muhasebe alanındaki derslere önem verilmektedir. Böylelikle iktisadi olayları analiz edebilen donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bölümümüzde 2012-2013 öğretim yılı itibariyle 1 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.