Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, uluslararası işletmelerin muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, insan kaynakları ve diğer kısımlarda çalışacak yönetici ve çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, temel ekonomi, işletmecilik ve muhasebe derslerinin yanı sıra uluslararası işletmecilik, lojistik ve gümrük yönetimi gibi dersler yardımcıya öğrencilere uluslararası bir vizyon kazandırmak amaçlanmıştır.