Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü disiplinlerarası bir program izlemektedir. Programda hukuk, siyaset, yönetim, kentleşme ve çevre ile ilgili dersler yanı sıra, ekonomi, maliye ve işletme bölümlerinden  dersler okutulmaktadır.