Öğrenciler bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra, dört yıl boyunca zorunlu ve seçmeli dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik, bilgisayar ve matematik derslerini ve son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak almaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.