Program 4 yıllık lisans eğitimi programıdır.  Bu eğitim sonunda öğrenciler  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü alanında lisans mezunu olacaktır. Bölümün amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce’sini geliştirmektir. Ayrıca Bölüm ülkemizde çeşitli alanlarda duyulan yabancı dil bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaya katkıda bulunmayı da hedef olarak belirlemiştir. Aynı zamanda karşılaştırmalı kültür ve edebiyat dersleri sayesinde öğrencilerimize farklı kültürleri öğretmek ve dolayısıyla hem kendi kültürüne hem de başka kültürlere karşı bir farkındalık ve hoşgörü yaratmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bu program gerek İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Kültür Araştırmaları gerekse İngiliz Dili Eğitimi alanlarında akademikçalışma yapmak isteyen öğrencilere lisansüstü eğitimde temel oluşturacaktır.