Öğrenciler 1. sınıfta temel bilimler alanında eğitim aldıktan sonra, 2. sınıftan itibaren moleküler biyoloji ve genetik dersleri ve destekleyici dersler verilmeye başlanacaktır.

3. sınıftan itibaren ise daha ileri ve ayrıntılı bölüm derslerinin yanında mesleki seçmeli dersler de verilmeye başlanarak öğrencinin ilgi duyduğu spesifik konularda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi edinmesi sağlanacaktır.

1., 2. ve 3. sınıflarda her yarıyıl içinde teorik derslerin yanında, laboratuvar dersleri de olacak ve öğrencilerin laboratuvar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuvar araç gereçlerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik bilgilerini deneylerle pekiştirmeleri sağlanacaktır.

Öğrenciler 3. ve 4. sınıfta, ilgi duydukları alanlarda seçmeli dersler de alacak ve son sınıfta bölüm hocalarının danışmanlığında, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanıyla ilglili bir konuda bitirme projeleri hazırlayıp, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunacaklardır.

Öğrenciler mesleklerinde tecrübe kazanmak için, başka kurum veya enstitülerde kendi imkanlarıyla yaz stajı yapabilirler.