Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak biz, içinde nefes aldığımız Zonguldak kentinin, varlık bulduğumuz bu toplumun gerçekliklerini anlama ve açıklama niyetiyle sosyolojinin teorik ve pratik bütünlüğünü kaybetmeden, sosyoloji dilini konuşarak sorunlar kadar çözümlere yönelik sosyal politikalar üretmek amacıyla yola çıkıyoruz. Aile yapısındaki değişimlerden, demografik çeşitliliğe, kentsel dönüşümlerden toplumsal cinsiyete, çocuklar ve çocukluktan sanata, kimlik ve etnisiteden kültüre, sosyal hareketlerden göçe, sosyal tabakalaşmadan sosyal problemlere, yaşlılıktan güç ilişkilerine ve daha pek çok konu üzerine sesimize, sözümüze eşlik etmek isteyen yol arkadaşlarımızı bekliyoruz.