Öğrenciler dört yıl boyunca zorunlu ve seçmeli dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel matematik ve bilgisayar  derslerini ve son dört yarıyılda matematik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak almaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.