1993-1994 yılları arasında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayan Kimya Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesinin en önemli bölümlerinden birisidir. 2009-2010 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim yanında ikinci öğretim de başlamıştır. Eğitim dili örgün öğretimde hem Türkçe hem de İngilizce iken, ikinci öğretimde tamamen Türkçedir. Örgün öğretimde İngilizce Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce 1 yıllık hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekmektedir.

Kimya Bölümünün en önemli amacı öğrencileri kimyager olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma geliştirme yapabilecek şekilde eğitilirler. Kimya Bölümünde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmakta ve bu anabilim dallarında 6 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elemanı görev almaktadır. Kimya bölümü lisans eğitiminin yanında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Kimya bölümünde, lisans ve lisansüstü öğrenciler ERASMUS ve FARABİ öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir. Kimya bölümünden mezun olabilmeleri için her bir öğrenci 20 şer iş gününden oluşan iki dönemlik stajlarını tamamlamak zorundadır.