Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyinde dört yıllık bir program uygulamaktadır. Bölümümüz derslerinin yüzde otuzu seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin ad ve içerikleri oluşturulurken Türkoloji biliminin gerektirdiği azami kapsamın yanı sıra farklı disiplinlerle işbirliğine ve ayrıca alanın uygulamaya dönük yönlerinin vurgulanmasına dikkat edilmiştir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre farklı bölümlerden ders alabildikleri gibi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün seçmeli ders havuzundan lisans sonrası çalışma alanlarına yönelik dersler de seçebileceklerdir.