Zihin Engelliler Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tutum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu program özel eğitim gerektiren öğrencilerin davranışsal ve zihinsel problemlerini tanımlayıp onlarla ilişki kurabilen, etik kuralları takip eden, teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri geliştirmeye yönelik yeterlikleri geliştirmekte önemsenmektedir.