Jeoloji  Mühendisliği Bölümü Türkiye'de ve Dünyada en çok tercih edilen mesleklerden biri olanJeoloji Mühendisleri yetiştirmektedir. Jeoloji  Mühendisliği Genel Jeoloji-stratigrafi-paleontoloji, Maden Yatakları-Jeokimya, Mineraloji-petrografi, Tektonizma ,Uygulamalı Jeoloji (baraj, tünel, yol, hidrojeoloji,  vb) gibi konuları içeren oldukça geniş çalışma alanlarını kapsar.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Jeoloji  Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl  isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra   verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Bölümümüzde  Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak, 2 adet 20 günlük staj programını tamamlamak zorundadır.