Geomatik Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretimini Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunan bina ve laboratuarlarda sürdürmektedir. Geomatik Mühendisliği lisans programı, 1 yıl süreli seçimli yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen, ortak zorunlu dersler hariç, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 2 adet 30’ar günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Ayrıca, eğitim faaliyetlerimiz uygulamaya yönelik olarak laboratuar çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Mevcut eğitim programıyla: yaratıcı, araştırmacı, güvenli ve ekonomik tasarımlar yapabilecek geomatik mühendislerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir.