Bölümümüz, Kuzeybatı Anadolu’da, Karadeniz kıyısında yer alan ülkenin tek koklaşabilir kömür yataklarının bulunduğu Taşkömürü Havzası Zonguldak'ta yer almaktadır. Zonguldak'ta maden mühendisliği eğitiminin geçmişi 1924 yılına dayamaktadır.

Maden Mühendisliği lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Eğitim-öğretim planında bulunan derslerin %30’luk bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 3 adet 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Her yıl bölüme yaklaşık 60-70 arasında öğrenci kayıt olurken, yaklaşık 40-45 kadar öğrenci de Maden Mühendisi lisans derecesi almaktadır.