Biyomedikal Mühendisliği, yükselen yaşam standartlarının beraberinde getirdiği klinik ihtiyaçlara tıp ve biyolojinin, mühendislik ve temel fen bilimleri prensipleri ile çözüm arayan disiplinler arası ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır.  Bu alandaki temel amaç, tıp ve mühendisliğin kesiştiği noktada sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemi, malzeme ve cihazları geliştirmektir. Biyomedikal Mühendisliği biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoelektronik, yapay sinir ağları, biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme, biyomekanik, biyoteknoloji ve genetik, ilaç taşınımı ve nanotıp gibi sınırları geniş olan çalışma alanına sahiptir.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak, 1 adet 20 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.