Gıda Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde yürütülecektir. Programın kontenjanı 50 kişi olup öğretim dili Türkçe'dir. Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olacak öğrencilerin, zorunlu ingilizce hazırlık eğitimi alarak uluslararası düzeyde branşlarına ait literatürü takip edebilme becerileri kazanmış, 240 AKTS içeren 8 dönemlik sürede temel ve zorunlu derslerin yanında mesleki seçmeli dersler ve diğer bölümlerden alacakları sosyal seçmeli dersler ile hem mesleklerinde ihtisaslaşma hem de toplum ve çevre bilincini ve zorunlu yaz stajı ile uygulama becerisi ve meslek etiği ve diploma çalışması ile öğretim üyelerinin gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası projelerde deneyim kazanmış, takım çalışması ve sunum yapabilme yeteneği kazanmış girişimci mühendisler olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bölgemizde bahsedilen donanımlara sahip Gıda mühendislerinin yetiştirilmesi başta Batı Karadeniz bölgesi olmak üzere ülke ekonomisine katkısının yansıması ile görülecektir.