ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Doğal kaynakların hızla tükendiği, kirlenmenin sınırlarının tanımlanamadığı Dünyamızda, insan, çevre ve teknoloji arasındaki dengeyi kurmaya ve korumaya çalışarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışan bir mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisliği bir maddenin hammadde halinden, tüketiciye sunulmasına ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde düzenlenmesine kadar tüm alanlarda görev ve sorumluluklara sahiptir.

Hava, su ve toprak kirlenmesinin önlenmesi için yapılan çalışmalar, faaliyetlerin güncel mevzuatlara uyumunun incelenmesi çevre mühendisliğinin çalışma alanlarıdır.

Çevre mühendisliği, hem çevreci yönüyle bir etik değere, hem de mühendislik yönüyle bilim ve teknolojiye hizmet eden ayrıcalıklı bir meslek dalıdır.