Çevre Mühendisliği ve ilgili disiplinlerle ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda çalışmaları planlayıp uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Doktor ünvanı alan fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.