Doktora eğitim programımız dört yıl sürmektedir. Öğrenciler, birinci yıl alması zorunlu olan teorik ve pratik dersler tamamlandıktan sonra yeterlilik sınavına girerler. Tez danışmanı ve tez konusu belirlenen öğrenci üç yıl boyunca tezini tamamlar.