Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler,

uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav
başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir.