Ders sorumlusu tarafından kararlaştırılarak yıl içi başarı  notunun %40 veya %50'si,  yıl sonu genel sınavlarının ise %50 veya %60'ı  dikkate alınarak vize ve final notlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum vb.) ve yıl sonu sınavları yapılmaktadır.