Sınavlar: Ara sınav, Kısa Sınav-Ödev, Yıl sonu sınavı şeklinde yapılır. Ara sınav sayıları, Kısa sınav-ödev sayıları ve Yıliçi notunun Başarıya Oranı, Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı ilgili öğretim üyesine göre değişiklik gösterebilir.

Değerlendirme: Ara sınav, Kısa sınav-Ödev ve Yıl sonu sınavı dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Notlandırma: Yıliçi notunun Başarıya Oranı ile Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranının Genel toplam 100 olacak şekilde, ilgili öğretim üyesinin belirlediği Ara sınav sayısı, Kısa sınav-Ödev ve Yıl sonu sınavlarının sayısı ve toplam katkı yüzdeleri dikkate alınarak yıl ve yarıyıl içi çalışmaları  notlandırılır.