Ders başarı notu

MADDE 27

(1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi çalışma notu ve genel sınav başarısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 40, % 50 veya % 60 olabilir. Ortak zorunlu derslerde genel sınavın ders başarı notuna etkisi % 60’dır. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkisi dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü ve ilgiliyönetim kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, ders başarı puanının 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

(3) Genel veya bütünleme sınavından 100 üzerinden 50 alamayan öğrenci başarısız sayılır.

Notlar

MADDE 28

(1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda verilmiştir: