Genelde yıl içi başarı notunun % 40’ı ve yılsonu genel sınavların ise %60’ı dikkate alınarak vize final notlarının değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum, v.b.) ve yılsonu sınavları yapılmaktadır.