Genelde yıl içi sınavı ve ödev-proje  notu nun %40'ı ve Yıl sonu final/genel sınavların ise %60'ı  dikkate alınarak vize ve final notu değerlendirmesi yapılmaktadır.