Genelde yıl içi başarı  notunun % 40'ı ve yıl sonu genel sınavlarının ise % 60'ı  dikkate alınarak vize ve final notlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum vb.) ve yıl sonu sınavları yapılmaktadır.