Öğrenciler her ders için 1 adet ara sınav, 1 adet yarıyıl sonu sınavına girmektedirler. Bunun yanında ilgili derse göre; derse katılım, dersle ilgili hazırlanan proje ve sunumlar, yazılı ve sözlü çalışmalar, dersle ilgili değerlendirmelerde kriter olarak göz önünde tutulmaktadır.