YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçişyapılır. Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, Tablo 3'de belirtilen Lisans Programlarına yerleştirilebilirler.

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Alan Kodu

 Ön Lisans Mezuniyet Alanı

 Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

 Lisans Alan Kodu

4205

Ameliyathane Hizmetleri

A c il Y a r d ı m ve Afet Yönetimi

8342

 Hemşirelik

3204

 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

3205