1.7.1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde 06.02.2013 tarihinde yapılan değişiklikle, tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programına başvuramamaktadır.