Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.