Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece 4,00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir.