Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.